Có 1 kết quả:

yì jiào tú

1/1

yì jiào tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) member of another religion
(2) heathen
(3) pagan
(4) heretic
(5) apostate