Có 1 kết quả:

yì zhū qián má

1/1

Từ điển Trung-Anh

common nettle (Urtica dioica)