Có 1 kết quả:

yì gòu tǐ

1/1

yì gòu tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

isomer (chemistry)