Có 1 kết quả:

yì bù chuán shū mó shì ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) asynchronous transfer mode
(2) ATM