Có 1 kết quả:

yì fù

1/1

yì fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

with different father (e.g. of half-brother)