Có 1 kết quả:

yì néng

1/1

yì néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

different function