Có 1 kết quả:

yì yì fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dissidents
(2) dissenting faction