Có 1 kết quả:

yì jūn tū qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to emerge as a new force to be reckoned with (idiom)