Có 1 kết quả:

yì xiāng pū bí ㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄆㄨ ㄅㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

exotic odors assail the nostrils (idiom)