Có 1 kết quả:

Shē zú ㄕㄜ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

She ethnic group