Có 1 kết quả:

dāng wù zhī jí ㄉㄤ ㄨˋ ㄓ ㄐㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) top priority job
(2) matter of vital importance