Có 1 kết quả:

dāng jī lì duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make prompt decisions (idiom)