Có 1 kết quả:

Dāng tú

1/1

Dāng tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dangtu county in Ma'anshan 馬鞍山|马鞍山[Ma3 an1 shan1], Anhui