Có 2 kết quả:

Wǎn dīngwǎn tǐng

1/2

Wǎn dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wanding town Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州, Yunnan, on border with Myanmar (Burma)

wǎn tǐng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thị trấn ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc