Có 1 kết quả:

Wǎn dīng shì

1/1

Wǎn dīng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wanding town Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州, Yunnan, on border with Myanmar (Burma)