Có 1 kết quả:

Shū fù xiàn

1/1

Shū fù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shufu county in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang