Có 1 kết quả:

bā hén

1/1

bā hén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

scar