Có 1 kết quả:

chuāng bā

1/1

chuāng bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scar