Có 1 kết quả:

fēng tān

1/1

fēng tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 風癱|风瘫[feng1 tan1]