Có 1 kết quả:

pí láo

1/1

pí láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fatigue
(2) wearily
(3) weariness
(4) weary