Có 1 kết quả:

pí láo zhèng

1/1

pí láo zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fatigue