Có 1 kết quả:

pí ruǎn

1/1

pí ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tired and feeble