Có 1 kết quả:

téng ài

1/1

téng ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to love dearly