Có 1 kết quả:

bìng lì

1/1

bìng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (medical) case
(2) occurrence of illness