Có 1 kết quả:

bìng lì ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) medical record
(2) case history