Có 1 kết quả:

bìng yān yān

1/1

bìng yān yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sickly-looking