Có 1 kết quả:

bìng yīn zi ㄅㄧㄥˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cause of disease
(2) pathogen
(3) factor