Có 1 kết quả:

bìng zhū

1/1

bìng zhū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diseased or infected plant