Có 1 kết quả:

bìng kuàng

1/1

bìng kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) state of an illness
(2) patient's condition