Có 1 kết quả:

bìng mài

1/1

bìng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abnormal pulse