Có 1 kết quả:

bìng hào

1/1

bìng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sick personnel
(2) person on the sick list
(3) patient