Có 1 kết quả:

bìng xiàng

1/1

bìng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

symptom (of a disease)