Có 1 kết quả:

zhèng hóu qún

1/1

zhèng hóu qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

erroneous variant of 症候群, syndrome