Có 1 kết quả:

zhì chuāng

1/1

zhì chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hemorrhoid