Có 1 kết quả:

tòng gǎn

1/1

tòng gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

compassion