Có 1 kết quả:

tòng biān shí bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to strongly criticize the evils of the day