Có 1 kết quả:

cuó chuāng

1/1

cuó chuāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

mụn, trứng cá

Từ điển Trung-Anh

acne