Có 1 kết quả:

chī rén chī fú

1/1

chī rén chī fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a fool suffers foolish fortune (idiom)