Có 1 kết quả:

chī dāi zhèng

1/1

chī dāi zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dementia