Có 1 kết quả:

chī mí

1/1

chī mí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) infatuated
(2) obsessed