Có 1 kết quả:

chī ái

1/1

chī ái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupid
(2) foolish