Có 1 kết quả:

gù jí

1/1

gù jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chronic disease