Có 1 kết quả:

gù pǐ

1/1

gù pǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

addiction