Có 1 kết quả:

gù xí

1/1

gù xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

inveterate habit