Có 1 kết quả:

gù xí ㄍㄨˋ ㄒㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inveterate habit