Có 1 kết quả:

chì zòng

1/1

chì zòng

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh sài ở trẻ

Từ điển Trung-Anh

clonic convulsion (TCM)