Có 1 kết quả:

liú zi

1/1

liú zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tumor