Có 1 kết quả:

liú yā

1/1

liú yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) knob-billed duck (Sarkidiornis melanotos)