Có 1 kết quả:

yào zi

1/1

yào zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) malaria