Có 1 kết quả:

biē sān

1/1

biē sān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a wretched-looking tramp who lives by begging or stealing