Có 1 kết quả:

tān huàn

1/1

tān huàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paralysis
(2) be paralyzed (body, transportation, etc)